วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท

1. วิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ... 5บทที่ 5 - การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ในการเรียนวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ, ครูกรรณิการ์ เนื่องจำนงค์, 2/2550 ...
2. ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ
5, การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอาการซึมเศร้า ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ปีการศึกษา 2547, นางจุฑาพร สาคะรังค์ .... 50, การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน, นางอุษา บำรุงสุข ...
3. ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน: วิจัย 5 บท วิชาสังคมฯ (ไฟล์เวิร์ด)
ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน. ผมรวบรวมตัวอย่างวิัจัยในชั้นเรียนจากหลาย ๆ ... วิจัย 5 บท วิชาสังคมฯ (ไฟล์เวิร์ด) ... ตัวอย่างวิจัยแยกกลุ่่มสาระ ...
4. ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน
ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน. ผมรวบรวมตัวอย่างวิัจัยในชั้นเรียนจากหลาย ๆ .... วิจัยอังกฤษ 5 บทมีแบบฝึกและรายงานวิจัยครบถ้วน ช่วงชั้นที่ 3 ...
5. [DOC] 
วิจัยในชั้นเรียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน และวิชาที่สอน สภาพการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ... หนังสือส่งเสริมการอ่านหนังสือเรียนภาษาไทย ป.5 บทที่ 1 - 5; คะแนนจากแบบฝึกหัด ..... ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจลดปริมาณของกลุ่มตัวอย่างลง ...
6. สืบค้นงานวิจัยเต็มเล่ม 5 บท
ขอตัวอย่างวิจัย 5 บท เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะภาษาไทยการอ่านเขียนคำมาตราตัวสะกด ... อยากได้วิจัยในชั้นเรียน(5บท)ครับ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่3-4 ...
7. [DOC] 
ชื่อเรื่อง
รูปแบบไฟล์: Microsoft Word
ประเภทผลงาน วิจัยเต็มรูปแบบ (5 บท). ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะครูผู้สอน ประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ... ปีการศึกษา 2548. ประเภทผลงาน วิจัยในชั้นเรียน. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ... กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนได้แก่นักเรียน ...
8. [DOC] 
บทคัดย่อ
ประเภทผลงาน วิจัยเต็มรูปแบบ (5 บท). การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ... ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ ... ประเภทผลงาน วิจัยในชั้นเรียน. การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ...
9. ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน - ครูบ้านนอกดอทคอม
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน +โพสต์เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2552 ..... อยากไห้นำวิจัย5 บทกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามานำใหดู ขอบคุณคะ. [26 พ.ย. ...
10. [DOC] 
งานวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มตัวอย่าง. นักเรียนในระดับชั้น ป.5/5 จำนวน 5 คน ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง .... บทที่ 5. สรุปผลการวิจัย. จากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ ...
11. การวิจัยในชั้นเรียน: หลักการและตัวอย่าง
วิธีการคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน ของนางจันฑิมา กุศลวัฒนะ ... ตัวอย่างที่ 2 การวิจัย เรื่อง การพัฒนา การคิดของนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ... บทวิเคราะห์ของผู้เขียน : งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาการไม่กล้า ...
12. ขจิต ฝอยทอง - khajit's blog - งานวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ...
14 ก.ย. 2009 ... คำสำคัญ: งานวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ: เอกสาร 5 บท สำหรับคุณครู ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก(ขจิต ฝอยทอง) งานวิจัย ...
13. วิจัยในชั้นเรียน2 « Phonake2504's Blog
7. ตัวอย่างแผนการสอน แบบสมบูรณ์. 8. ผลที่ได้รับ / สรุปผล. วิจัยในชั้นเรียน ( 5 บท) ประกอบด้วย. บทที่ 1 บทนำ (ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบข่ายการวิจัย ...
14. ของานวิจัย 5 บท วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 2 ครับ ::
ขอดูตัวอย่างงานวิจัย 5 บทหน่อยครับ วาชาคอมพิวเตอร์ zuhunglin99ct@hotmail.com ... ของานวิจัยในชั้นเรียน 5 บทเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นม.ต้นด้วยนะคะ ...
15. สืบค้นงานวิจัยเต็มเล่ม 5 บท
อยากได้ตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง ที่เกี่ยวกับผู้บริหารค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณ ... รบกวนช่วยส่งงานวิจัยในชั้นเรียน5บทวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.3 ให้หน่อยค่ะ ...
16. เสวนาการวิจัยในชั้นเรียน
ช่วยด้วยค่ะอาจารย์หนูต้องทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนแบบ5บทหนูไม่รู้จะเริ่มอย่างไรแล้วมันก็ไกลจะถึงวันส่งแล้วหนูอยากดูตัวอย่างการวิจัยแบบ5บทว่าเข้าทำกันอย่างไร ...
17. somporn - สรุปการวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 1 - บทที่ 5
บทที่ 5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ. บทที่ 5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ... สรุปสาระสำคัญจากการอ่านหนังสือ เรื่อง แก่นวิจัยในชั้นเรียน ผู้แต่ง ว่าที่ พต.ดร. ... หรือบางครั้งอาจจะมีการกำหนดในเรื่องขอประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ฯลฯ 6. ...
18. ขอวิจัย 5 บท และรายงานนวัตกรรม...
52 นี้ ขอความกรุณาครูสุรสิทธิ์ เกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัย 5 บท ด้วยนะคะ ..... ขอความอนุเคราะห์การเขียนวิจัย 5 บทเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยหรือ ...
19. วิจัยในชั้นเรียน
วิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน ครอบคลุม 5 บทเต็มรูปแบบ ... และตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยอื่นๆ ฉบับสมบูรณ์กว่า 150 เรื่อง 5. ...
20. [DOC] 
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง…………………………………………
บทที่ 1. บทนำ. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา. เรื่องที่นำมาทำวิจัย ..... กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในชั้นเรียน (นักเรียนชั้นไหน กี่คน). นักเรียนชั้น… ...... 5. ผลงานนักเรียน (เช่น ตัวอย่างแบบฝึกที่นักเรียนปฏิบัติในระหว่างการวิจัย) ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น