วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมแผนการสอนวิทยาศาสตร์

  1. อรวรรณ: แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4

   11 ต.ค. 2009 - แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. กลุ่มสาระกรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร เวลา 6 ...
  2. 30 ต.ค. 2009 - janesuksa. หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ... โดยการสะท้อนผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ตัวอย่างแผนการสอน จากการเสนอความคิดเห็น ยกตัวอย่างประกอบ ...
  3. 27 มิ.ย. 2009 - นวัตกรรม แผนการสอนสอดคล้องนวัตกรรม รายงาน 5 บท. สามารถสั่งซื้อได้ที่ 087-0901686 ... แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำเนินชีวิต ...
  4. 6 ต.ค. 2009 - แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 - ป.3 การจัดทำนวัตกรรม/งานวิจัย/นักเรียนกับนิทาน/บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...
  5. 26 พ.ค. 2009 - จึงจัดสัมมนาระดมความคิดเพื่อทบทวนรูปแบบการรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับ .... ผู้สอนมากไปละเอียดไป -- เสนอให้ผู้สอนไปคิดแผนการสอนมาใหม่ ...
  6. 13 ต.ค. 2009 - สุดยอดโปรแกรมพัฒนามาตรฐานการศึกษา CD-ROM แผนการสอน รายชั่วโมง อิงแนวคิด .... แบบทดสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1-4 (ปี 2547-2550) (มัธยม) ...
  7. 20 ส.ค. 2009 - คลังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ... รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนการสอน หัวข้อการสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์การสอน ...
  8. 29 ก.ค. 2009 - หมวดสินค้า > คู่มือครู/แผนการสอน วิทยาศาสตร์ ...คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ป.1) 150.00 บาท · คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
  9. 1 พ.ค. 2009 - ระยอง2 LMS » วิชา วิทยาศาสตร์ป.4. คุณอยู่ที่นี่. ระยอง2 LMS; / » test04; / » แหล่งข้อมูล; / » แผนการสอนที่ 3 แหล่งหินในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ ...
  10. 17 ก.ค. 2009 - ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและ ... ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาจากผลการเรียนของนักเรียน ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น